قابل خرید از کتاب فروشی های :
محمدی
خوارزمی
عبداللهی
شیراز – خیابان ملاصدرا
و کتابفروشی مرکزی شیراز ابتدای رحمت آباد

مجموعه شعری زیبا از سحر تشکر